Biologia

mayo 9, 2019 Desactivado Por admin

Biologia gy Rubinkii7 Aeza6pR 02, 2010 2 pagos Com son i que fan els següents orgànuls? Mitocondri: Un mitocondri és un orgànul tancat per una membrana que es troba a la majoria de les cél•lules eucariotes. Aquests orgànuls tenen una mida d’entre 1-10 micrometres Descriuen els mitocondris com a «plantes denergia cel•lular’ perqué generen la major part dels subministraments de trifosfat d’adenosina [PiC] Reticle endoplasmatic: és un orgànul cel•lular típic de cél•lules eucariotes.

Estructuralment és una xarxa de membranes nterconnectades que formen cisternes, tubs aplanats i sàculs comunicats entre si, ue intervenen en funcions relacionades amb la síntesi proteic ular ora to View nut*ge Swp to page [pic] Ribosoma: Són org? omés visibles al microscopi electrónic a causa de la seva redulda grandària ( 29 nm. en cél•lula procariota i 32 nm. n eucariota) es troben a totes les càl•lules vives La seva funció és fabrica proternes a partir de la informació genética que li arriba de «ADN transcrita en forma d’ARN missatger [picl Cloroplast: són orgànuls presents a les càl•lules de les plantes algues eucariotes que realitzen la fotosíntesi. Els cloroplasts capturen l’energia de la Ilum del sol per produir energia lliure emmagatzemada a I’ATP i el NADPH mitjançant un procés anomenat fotosíntesi.

Membrana Plasmatica: És liembolcall que envolta a la cél•lula perb no l’allla del medi sinó que fa que l’interior cel•lular pugui relacionar-se amb altres cél•lules. Él seu gruix és d’uns 75 àngstroms per la qual cosa tan sols pot ser vista a través d’un microscopi electrànic. La membrana està formada principalment per lípids i protefnes.