Escaparates

mayo 6, 2019 Desactivado Por admin

Escaparates gy Vilizar 110R6pR 16, 2011 6 pagos INTRODUCCIÓ L’empresa «La setena simfonia» es dedica a la venda de Ilibres de literatura i CD’s de música des de fa molts anys, exactament des de l’any 1997. El nostre negoci ha anat creixent considerablement i a continuació us presentarem la nova proposta del que serà el nostre nou establiment.. Es tracta d’un projecte d’un establiment comercial. Un projecte que consisteix en la renovació del que ha sigut fins ara el nostre vell local.

Amb l’augment de la demanda i la bona rendibilitat hem decidit ampliar i renovar el local. L’establiment disposa d’una su erfície de 600 m2. La façana té una longitud de 30m or6 to View nut*ge Dins de l’establiment hau 1 . Música: tindrà 10 – Pop – Rock – Clàssic – Dance – House – Hip-Hop – Jazz Opera – Novetats – Altres 2. Literatura: tindrà 7 generes – Ciància-ficció 8m – Drama – Terror Aquests càlculs els he realitzat basant-me en Vespai que ocupa cada prestatgeria amb el seu gànere sigui de musica com de literatura. m. e lineal • 100 cos Superficie Sala de Vendes 600 metres del lineal per poder arribar al C. O. S 176 • 100 Musica: _ pop 16m 8m Total: 96m 8rn 8m – Opera Atres Literatura: – Romántica – Comédia – Acció 16rn 8m Total: 80m façana i tan a la esquerra com a la dreta disposa de dos aparadors respectivament. El de I’esquerra és I’aparador amb articles de musica i el de la dreta es l’aparador dels Ilibres de literatura. Els dos aparadors s’han de renova cada X temps per no crear una sensació de monotonia, sinó d’innovació i originalitat.

Es pot observar el passadís central que hi ha fins arribar a les caixes registradores les he col•locat al final de l’establiment pel motius de que d’aquesta manera deixem més espai per a poder coblocar és productes a la sala de vendes. Aquesta zona en un futur segurament s’hagués convertit en zona freda i d’aquesta manera aprofltem aquest espai per les caixes, a part també ens serveix pel motiu esmentat abans, que deixem més espai pels lineals.

Tot seguit farem un petit anàlisi de la possible clientela que tindr? l’establiment. El material que vendrà aquest establiment básicament va dirigit a persones entre 16 anys 60 anys, més o menys. Amb aixô el que volem dir no és que les persones que no estiguin dins de la franja delimitada no consumeixin productes dels que venem, perb sí ue els nostres clients potencials estan dintre d’aquesta. er tant podré quasi bé dir que el producte que venem va dirigit a tots els públics, des de nois adolescents que els agrada ballar el hip-hop, passant per senyores adultes que els agrada el pop-rock fins a senyors executius que prefereixen relaxar-se escoltant 31_1f6 adultes que els agrada el pop-rock fins a senyors executius que prefereixen relaxar-se escoltant música clàssica i sempre amb el millor preu, qualitat i servei possibles. ?? Música POP o Joves entrel 6 i 30anys o Adults entre 30 50 anys • Música ROCK o Joves entre 16 i 30 anys Adults entre 16 50 anys • Música DANCE, HOUSE Música CLASSICA o Adults entre 40 60 anys Música JAZZ, OPERA o Adults entre 35-60 anys Penso que no s’hauria dintentar canviar el tipus de clientela ja que no seria massa profitós per l’establiment perquà des de un bon inici, la tenda intenta aconseguir la màxima varietat de clients possibles, i aixà és gràcies a que ofereix un molt ampli assortiment de generes que van d’acord amb els gustos de bona part de sectors de la societat.

D’aquesta manera, una opció amb la qual es podria guanyar més clientela seria afegint al sector de la literatura, el gênere infantil, ja ue en els plans inicials, no s’ havia comptat amb aquesta opció, i seria una proposta molt interessant per obtenir més quota de mercat. Una altra opció útil seria ficar anuncis al carrer , revistes o la manera més vista, la televisió, així la gent ens pot conéi ficar anuncis al carrer , revistes o la manera més vista, la televisió, aix( la gent ens pot conêlxer millor.

No podem parlar gaire de competencia ja que a la zona on esta ubicat l’establiment no hi ha cap tipus de competància. Per fomentar les compres impulsives hem pensat que col•locar productes com xiclets, chupa-chups o CD’s al costat de les caixes eria unabona estrategia per millorar aquest aspecte. L’empresa no tindrà un volum de vendes constant setmanal, aix? es a causa d’un motiu bàsic, i és que el producte que l’establiment comercialitzarà no és de primera necessitat per al consumidor, a causa d’aixà, el major número de vendes en el transcurs de la setmana serà al Dissabte i el Diumenge.

Ja que els caps de setmana, la gent no treballa, té temps per a passejar, i pot anar, en general, més a realitzar les compres que no fa entre setmana. A nivell mensual, és probable que si que hi hagués un volum de endes equilibrat entre les 4 setmanes de cada mes, amb una tendància a tenir més ingressos a primers de mes, ja que la gent té mes diners, i el producte el qual l’establiment comercialitza no és un producte que es pugui dir » econàmic».

Un possible recorregut de la clientela podria ser el que tenim al següent dibuix: Tot seguit mostrarem el diferent tipus de mobiliari que

També disposa de 2 prestatgeries dobles, situades a la secció de literatura on hi ha també 3 de simples. hi ha situada la musica del génere infantil, i col•locades a la part esquerre de la tenda tot just a sobre de la zona de caixes. La bona distribució del nostre mobiliari transmet sensació d’amplitud i comoditat. pel que fa al clients i la seva estància dins el nostre establiment em pensat aplicar una técnica amb l’objectiu de que els clients puguin estar més temps dins del local.

Es tracta de mitjans audiovisuals. Cançons amb un ritme no gaire ràpid ni tampoc lent, per tant l’estràs per una música ràpida com les ganes de dormir si posem una de lenta. per últim tenim un plano amb els punts calents els punts freds del nostre establiment: Com es pot deduir, el color vermell representa les zones calentes de l’establiment, en canvi, el color blau representa els punts freds. Podem atraure els consumidors mitjançant cartells displays que crearien més punts calents.